Tu­sen träd­går­dar i Ham­mar­by­höj­den

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/skarpnäck -

På sön­dag 1 ju­li öpp­nar mas­sor av vil­laä­ga­re och ko­lo­nis­ter i he­la Sve­ri­ge upp si­na träd­går­dar för all­män­he­ten, då ar­ran­ge­ras näm­li­gen Tu­sen träd­går­dar. Hit­tills har 804 träd­går­dar i he­la lan­det an­mälts till even­tet och en av de som del­tar i Sö­derort är

Ham­mar­by­höj­dens fri­tids­träd­går­dar, som lig­ger vid Ham­mar­by­bac­kens fot. Den som vill är då väl­kom­men att gå runt och tit­ta i de cir­ka 100 träd­går­dar­na och kö­pa hem­bakt fi­ka och stäl­la frå­gor. Adres­sen är Ma­ri­estads­vä­gen 31. Vill du se vil­ka träd­går­dar som finns med där du bor? Gå in på trad­gards­ri­ket. se/tu­sen-trad­gar­dar-2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.