61 ak­ut­bo­en­de­plat­ser för hem­lö­sa stängs

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

För­ra vec­kan pub­li­ce­ra­des en upp­gift från Sve­ri­ge Ra­dio om att Stock­holms stad ska stänga cir­ka 130 ak­ut­bo­en­de­plat­ser för hem­lö­sa, bland an­nat i Ham­mar­by­höj­den. Den siff­ran är fel. En­ligt Stock­holms stad hand­lar det om to­talt 61 plat­ser. Vi be­kla­gar felet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.