Al­la på snö

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

Gär­det: Al­la på snö 2019 ar­ran­ge­ras un­der vec­ka 4 – 8 på Gär­dets sport­fält. På lör­da­gar kloc­kan 10 – 13 finns möj­lig­het bå­de för barn och för­äld­rar att kost­nads­fritt un­der led­ning av in­struk­tö­rer få lå­na skid­ut­rust­ning.

Ham­mar­by­bac­ken: Al­la på snö ut­försåk­ning ar­ran­ge­ras i Ham­mar­by­bac­ken tis­dag till tors­dag vec­ka 5, 6, 9, 10 och 11. Dess­utom blir det World snow day i Ham­mar­by­bac­ken den 20 ja­nu­a­ri där det bland an­nat er­bjuds gra­tis ski­pass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.