Fick in­te pro­va hör­lu­rar – stal dem

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Nat­ten till i söndags kloc­kan 02:45 blev en per­son rå­nad på si­na hör­lu­rar vid Gull­mars­plan. En ung man ska till­sam­mans med tre and­ra gått fram till mål­sä­gan­den och bett om att få prö­va hans tråd­lö­sa hör­lu­rar.

När mål­sä­gan­den ne­ka­de till det­ta blev man­nen ag­gres­siv och ho­ta­de att ”stic­ka ner” ho­nom.

Till­sam­mans med en de tre vän­ner­na ska den ag­gres­si­va unga man­nen se­dan ha ta­git från mål­sä­gan­den hör­lu­rar­na och läm­nat plat­sen i en taxi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.