60 pro­cent som hyr vill kö­pa sin bostad

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hemma -

Över 60 pro­cent av al­la som i dag hyr en lä­gen­het upp­ger att de skul­le vil­ja kö­pa sitt eget bo­en­de. Det vi­sar en en­kät­un­der­sök­ning från Evi­metrix som Stock­holms Han­dels­kam­ma­re har be­ställt.

Där har 3039 per­so­ner sva­rat på frå­gor om sin syn på bo­stads­mark­na­den, och av de 839 som bor i en hyrd lä­gen­het med första­hands­kon­trakt upp­ger 60 pro­cent att de vill äga sin bostad. Bland de som bor i andra­hands­bo­en­de är siff­ran 84,6 pro­cent.

Av de som vill kö­pa upp­ger 50 pro­cent att de är hind­ra­de på grund av eko­no­mis­ka be­gräns­ning­ar, där 26 pro­cent upp­ger att ban­ken sä­jer nej och 17 pro­cent att amor­te­rings­kra­ven gör kost­nads­bil­den för hög. Hy­res­bo­en­de vill hell­re äga sin bostad.

VILL KÖ­PA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.