Po­li­sen sö­ker hun­dar som vill job­ba

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Bor du i Bagar­mos­sen el­ler i när­he­ten och är hundä­ga­re? Det und­rar po­li­sen. I så fall kan du och din hund gö­ra skill­nad i om­rå­det. Glo­ben­po­li­sen tes­tar näm­li­gen att ge­nom­fö­ra en ut­bild­ning för hundä­ga­re som är ute och går myc­ket i si­na om­rå­den. Syf­tet är att hjäl­pa till att upp­märk­sam­ma, och hej­da, bo­stads­in­brott. Ut­bild­ning­en ge­nom­förs 14 no­vem­ber hos po­li­sen Glo­ben 18.15-20.30. An­mä­lan är ob­li­ga­to­risk. Gå in på FB/Po­li­sen Glo­ben för mer in­fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.