Där­för är de tre på rad

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

He­le­nas Blom­mor har le­gat på tor­get vid Gull­mar­plan se­dan länge.

Flyt­ten för Gull­mars­plan T Blom­mor var pla­ne­rad se­dan ett år till­ba­ka då SL be­höv­de ut­rym­met för byg­get av den nya gu­la tun­nel­ba­ne­lin­jen. I sam­ma ve­va som de flyt­ta­de upp till tor­get öpp­na­de Kerstins Blom­mor upp på tor­get. Kes­tins Blom­mor blev då den tred­je bloms­ter­hand­la­ren vid tor­get och det­ta var nå­got som god­kän­des av fas­tig­hets­kon­to­ret i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.