13 gripna för nar­ko­ti­kabrott på ra­ve­fest

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Nat­ten mot lör­da­gen den 24 feb­ru­a­ri ha­de hund­ra­tals ung­do­mar sam­lats för att gå på ra­ve­fest i Hä­gersten. Ut­an­för fest­lo­ka­len fö­re­kom det öp­pet nar­ko­ti­kabruk och po­li­sen grep 13 per­so­ner för in­ne­hav av nar­ko­ti­ka, varav två för bruk och en för­sälj­ning

– Vi upp­lev­de det som att drog­bru­ket ha­de en hu­vud­sak­lig roll för be­sö­kar­na. Med stör­re re­sur­ser ha­de vi kun­nat rap­por­te­ra många fler nar­ko­ti­kabrott, skri­ver po­li­sen Mag­nus Hed­bom på polisens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.