Zo­ran vi­ker piz­zakar­tong­er su­per­snabbt – kan vin­na SM

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö - Jon­na Claes­son

Ita­li­e­na­ren Zo­ran Yo­vanov­ski, piz­za­ba­ga­re på Brö­der­nas på Lil­je­hol­menska­jen, är no­mi­ne­rad i fem ka­te­go­ri­er i årets piz­za-SM. Och det är in­te i vil­ka ka­te­go­ri­er som helst.

Nu för ti­den går det att täv­la i det mesta. Men att det finns bå­de SM och VM i piz­za­bak­ning är det kanske in­te al­la som vet om. Nu är piz­za­ba­ga­ren Zo­ran Yo­vanov­ski, som ar­be­tar på Brö­der­nas på Lil­je­holms­ka­jen, no­mi­ne­rad i he­la fem ka­te­go­ri­er av åt­ta möj­li­ga.

– Det känns ro­ligt såklart. Men det här är in­te förs­ta gång­en jag är med i en täv­ling. Jag har va­rit med i VM i bå­de Ita­li­en och i Ki­na. Och jag tän­ker va­ra med näs­ta år ock­så, sä­ger Zo­ran och skrat­tar.

Han är no­mi­ne­rad i ka­te­go­ri­er­na Sve­ri­ges bäs­ta Marg­he­ri­ta, Sve­ri­ges bäs­ta des­sert­piz­za, Sve­ri­ges bäs­ta glu­ten­fria piz­za, Sve­ri­ges snab­bas­te piz­za­ba­ga­re och sist men in­te minst Sve­ri­ges tuf­fas­te piz­zakar­tongs­vi­ka­re 30 cen­ti­me­ter.

Var­för tror du att du är no­mi­ne­rad i så många ka­te­go­ri­er?

– Jag har job­bat med det här i 25 år och är Mas­ter in­structor på Ac­ca­de­mia Piz­zai­o­li i Ita­li­en. Piz­za är min pas­sion, det är mitt liv och jag är duk­tig på det, sä­ger han.

Vad är tric­ket för att bli den tuf­fas­te piz­zakar­tong­vi­ka­ren?

– Övning. Det gäl­ler ba­ra att va­ra snabb. Täv­ling­en går ut på att vi­ka 25 kar­tong­er så snabbt som möj­ligt. Jag gör un­ge­fär tju­go styc­ken på en mi­nut.

Syf­tet med täv­ling­en är att lyf­ta fram svensk piz­zatra­di­tion som det hantverk det är. Un­der del­täv­ling­ar­na kom­mer en piz­za­kun­nig ju­ry be­dö­ma var­je del­ta­ga­res piz­za.

Den som vin­ner Sve­ri­ges bäs­ta gour­met­piz­za vin­ner ho­tell & flyg till Par­ma i Ita­li­en (2019) för att täv­la vi­da­re i fi­na­len i det of­fi­ci­el­la världs­mäs­ter­ska­pet för piz­za­bak­ning.

FO­TO: PRI­VAT

PRI­SAD. Zo­ran Yo­vanov­ski har vun­nit många täv­ling­ar i piz­zab­k­ning och det tän­ker han fort­sät­ta att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.