Var med och ut­veck­la Krauspar­ken!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå stockholmare -

Nu planerar vi för att rus­ta upp Krauspar­ken, även kal­lad Spår­vagnspar­ken, mel­lan Ax­els­berg och Mä­lar­höj­den. Vi vill ve­ta vad du som be­sö­ker Krauspar­ken at­trak­tiv för al­la? Fyll i vår web­ben­kät på stock­holm.se/

hl/krauspar­ken se­nast 3 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.