Snac­ka med nya stock­hol­ma­re

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå stockholmare -

Stock­holm är en fan­tas­tisk stad men i många fall är vi som bor här li­te för­sik­ti­ga med att ska­pa nya kon­tak­ter. Nu kan vi er­bju­da dig en chans att på ett en­kelt och krav­löst sätt träf­fa nya stock­hol­ma­re och få mö­ta nå­gon du in­te skul­le ha träf­fat annars. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.