Claes Malm­berg

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholmshelg -

Som an­den i ”Alad­din” gör Claes Malm­berg sin mest gyl­le­ne roll. I guld från topp till tå mö­ter han en ny publik att roa.

– Jag för­sö­ker bju­da på hu­mor för al­la åld­rar, sä­ger han.

Upp­sätt­ning­en ”Alad­din” har tur­ne­rat runt i Sve­ri­ge se­dan strax fö­re års­skif­tet. Det är en ny upp­sätt­ning men en gammal sa­ga, som bland an­nat Dis­ney gjor­de till sin 26 år se­dan.

– Det är ett vå­gat pro­jekt och in­te en upp­sätt­ning som van­li­gen spe­las i ishal­lar, sä­ger Claes Malm­berg.

Just det vå­ga­de gjor­de att han nap­pa­de, bland an­nat.

Claes Malm­berg är an­den i flas­kan i ”Alad­din”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.