Gör sin mest gyl­le­ne roll

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholmshelg - Kai Mar­tin

– Det är nya pro­du­cen­ter och jag hyl­lar verk­li­gen det mo­det att vå­ga gö­ra det här.

På scen mö­ter Claes Malm­berg en fa­mil­je­pu­blik, från 3-åring­ar till de­ras far­mor el­ler mor­far. Nå­got han in­te gjort på många år.

– Nej, det är väl se­dan 2000 då jag spe­la­de ”Klas Klät­ter­mus” på Dra­ma­ten, sä­ger han.

I rol­len som an­den i flas­kan gör han sin mest gyl­le­ne roll, guld­fär­gad från topp till tå, och han trivs.

– Ja, den är kul att gö­ra. Det är ju ett ny­skri­vet ma­nus, där jag del­vis fått va­ra med att for­ma min roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.