3:a Stock­holm | Lil­je­holms­ka­jen Vin­gårds­ga­tan 48, 3 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till den­na väl­pla­ne­ra­de 3:a be­lä­gen i po­pu­lä­ra Lil­je­holms­ka­jen! Lä­gen­he­ten är i ett ge­nom­gå­en­de bra skick, har gott om för­va­ring bå­de in­ne i lä­gen­he­ten och i stort käl­lar­för­råd (11 kvm). Med hjälp av sto­ra föns­ter­par­ti­er blir he­la lä­gen­he­ten ge­nom­gå­en­de ljus och från den stör­re av lä­gen­he­tens två bal­kong­er har du sjög­limt ner mot Årsta­vi­ken.

Ut­gångs­pris 4 295 000 kr Av­gift 3 783:-/mån (in­kl vär­me och bred­band, ka­bel-tv, ex­kl varm­vat­ten) Bo­a­rea 77 kvm Vån 3 av 6 (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 100 kWh/kvm år Vi­sas Sön 11/3 12.15-13.00 Mån 12/3 17.45-18.15 Mäkla­re Han­na Ring­ström 070-710 85 02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.