Te­a­ter som kos­tar li­te men känns myc­ket

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå stockholmare -

Gla­da ny­he­ter för al­la te­a­ter­sug­na i stads­dels­om­rå­det – Kretste­a­tern kom­mer till­ba­ka i vår med fem fö­re­ställ­ning­ar på Mid­som­mar­går­den vid Te­le­fon­plan.

Ett sam­ar­be­te mel­lan Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, För­e­ning­en Mid­som­mar- går­den, Te­le­fon­plans bib­li­o­tek och Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning. Pris:100 kro­nor.

Läs mer och köp bil­jet­ter: kul­tur­hu­setstads­tea­tern. se/ Kretste­a­tern/ Eve­ne­mang/2018/Ha­gersten.

17/3 kloc­kan 14.00 ”Al­bin och Fred­rik hör ba­ra Bar­bro Hör­berg”, 17/3 kloc­kan 19.00 ”Bird on a wi­re – en hyll­ning till Le­o­nard Co­hen”, 18/3 kloc­kan 14.00 och 16.00 ”Ay­las sång från en luft­bal­long”, 23/3 kloc­kan 19.00 ”När jag ändå är här” , 24/3 kloc­kan 16.30 ”In­te din ba­by”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.