Följ med på närmil­jö­vand­ring i Väs­ter­torp och Fruäng­en

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå stockholmare -

Väl­kom­men att del­ta i vå­rens närmil­jö­vand­ring­ar i Fruäng­en och Väs­ter­torp! Syf­tet är att kart­läg­ga plat­ser som kan upp­le­vas som otryg­ga och att fö­re­byg­ga brott. Hör gär­na av dig till oss in­nan vand­ring­en med för­slag på vad vi bor­de tit­ta när­ma­re på. Det kan till ex­em­pel gäl­la be­lys­ning, ska­de­gö­rel­se, ned­skräp­ning, ord­nings­pro­blem och lik­nan­de. Ar­ran­gör är Hä­gersten- Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning i sam­ver­kan med lo­kal­po­lis­om­rå­de Skär­hol­men. Kon­takt: Stads­dels­för­valt­ning­ens pre­ven­tions­sam­ord­na­re clas.ce­der­lid@stock­holm. se, 076-12 23 326.

Tid och plats: • Väs­ter­torp 14/3 kloc­kan 18.00, start från T-ba­ne­ut­gång­en mot Väs­ter­torps cent­rum. • Fruäng­en 22/3 kloc­kan 18.00, start från

T-ba­ne­ut­gång­en mot Fruängstor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.