Här kan du fi­ra val­borg

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Val­borgs­fi­ran­de på Älv­sjö Gam­la IP mån­dag 30 april. Vår­tal och sång av Lång­bro­dalskö­ren kl 20, där­ef­ter tänds el­den, cir­ka 20.15. Eve­ne­mang­et bör­jar kl 19. Fyr­ver­ke­ri­er kloc­kan 21.30.

När­mas­te t-ba­na: Gull­mars­plan. Fort­sätt se­dan med buss 144 mot Fruäng­en via Älv­sjö sta­tion. Hop­pa av vid Vik­to­ria­vä­gen. El­ler åk pen­del till Älv­sjö sta­tion och gå en dryg kilo­me­ter.

Val­borg på Klub­benstorg. Klas­siskt fi­ran­de i Mä­lar­höj­den med mu­sik, tal och eld. Kväl­lens av­slu­tas med fyr­ver­ke­ri. Café i Udd­vil­lan öp­pet till 22. Bra­san tänds kloc­kan 20.45. Klub­bens­borgs­vä­gen 27.

När­mas­te t-ba­na: Mä­lar­höj­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.