Stort bråk vid Lång­sjö­ba­det

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Fle­ra per­so­ner an­mäl­des miss­tänk­ta för brott ef­ter ett stör­re slags­mål vid Lång­sjö­ba­det för­ra fre­da­gen. Po­li­sen fick larm om att det var bråk på plat­sen och när de kom dit möt­te de en grupp unga vux­na som ha­de oli­ka ty­per av ska­dor som kun­de här­le­das till slags­må­let. En per­son ha­de bli­vit kniv­sku­ren i ma­gen och en pi­stol ska ha skju­tits i luf­ten. En av män­nen bar en spray­burk med tår­gas på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.