3:a Stock­holm | Fruäng­en Dok­tor Wi­der­ströms Ga­ta 90

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Varmt väl­kom­men till den­na trev­li­ga trea på ut­märkt lä­ge i po­pu­lä­ra Fruäng­en. Lä­gen­he­ten er­bju­der en smart pla­ne­ring och nytt­jas idag med två sov­rum. Ljus och luf­tig in­te­ri­ör med ett här­ligt ljusin­släpp ge­nom föns­ter i två vä­der­streck. Prak­tiskt kök med mat­plats, rym­ligt var­dags­rum samt hel­kak­lat och stam­bytt bad­rum. Bal­kong med ef­ter­mid­dags- och kvälls­sol.

Ut­gångs­pris 2 050 000 kr Av­gift 3 252:-/mån (in­kl vär­me och VA) Bo­a­rea 56 kvm Vån 1 av 3 Ener­gi­pre­stan­da 175 kWh/kvm år Vi­sas Sön 22/4 12.00-12.30 Mån 23/4 18.00-18.30 Mäk­la­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.