2:a Stock­holm | Lil­je­hol­men Lil­je­holmstor­get 20 b

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Säl­lan till sa­lu!! Varmt väl­kom­na till Lil­je­holmstor­get 20 B och en mo­dern bo­stad med rik­ligt ljusin­släpp från sto­ra och många föns­ter i två vä­der­streck. Hög stan­dard, sto­ra ytor och en öp­pen plan­lös­ning samt en stor och här­lig tak­ter­rass. Ter­ras­sen kan nytt­jas bå­de för grill­par­tyn, od­ling av blom­mor, bär och grön­sa­ker samt långa skö­na stun­der med en bok i so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.