2,5:a Stock­holm | Grön­dal Orm­bergs­vä­gen 10

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till den­na lju­sa och luf­ti­ga lä­gen­het be­lä­gen i un­der­ba­ra Grön­dal! Här bor du med di­rekt när­het till vat­ten, ett sten­kast från om­rå­dets bad­bryg­gor och Orm­ber­gets bad­klip­por. Lä­gen­he­ten har en luf­tig och trev­lig plan­lös­ning med si­na ge­ne­rö­sa 75 kvm. Den sto­ra bal­kong­en är en gi­ven plats un­der vår och som­mar.

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Av­gift 4 581:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea 75 kvm Vån 3 av 7 Ener­gi­pre­stan­da 103 kWh/kvm år Vi­sas Sön 22/4 13.00-13.45 Mån 23/4 17.00-17.30 Mäk­la­re Victor Wiklund 0701888078

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.