2:a Stock­holm | Västertorp Puck­gränd 20

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­na till Puck­gränd 20 och en stor, ljus och väl­pla­ne­rad bo­stad högst upp i hu­set med bal­kong! Här bor ni på lugn åter­vänds­ga­ta i stor och sta­bil för­e­ning med attrak­tivt gröns­kan­de lä­ge nä­ra na­tur, centrum & go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner. I för­e­ning­en finns över­natt­nings­lä­gen­het, två tvätt­stu­gor och för­e­nings­lo­kal att hy­ra för fest. Till lä­gen­he­ten till­hör två för­råd.

Ut­gångs­pris 2 195 000 kr Av­gift 2 979:-/mån (in­kl vär­me, VA & Ka­bel-TV) Bo­a­rea 58 kvm Ener­gi­pre­stan­da 116 kWh/kvm år Vi­sas Sön 22/4 14.00-14.45 Mån 23/4 18.00-18.30 Mäk­la­re Pon­tus To­vesson 070-105 00 05

Vån

3 av 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.