Tur­kiskt flyg­bo­lag sät­ter lil­la Årsta­dal på kar­tan

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - FOTO: BIRKAN ATILMIS Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­presss.se

När Birkan Atilmis satt på fly­get från Ar­lan­da till Istan­bul gjor­de han en ro­lig upp­täckt på flyg­pla­nets tv-skärm.

För­ra veckan, när Birkan Atilmis från Årsta­dal, sat­te sig på ett av Tur­kish Air­li­nes flyg från Stock­holm till Istan­bul fick han plöts­ligt syn på tv-skär­men som trac­ka­de re­san.

På kar­tan var fle­ra stor­stä­der ut­märk­ta: Stock­holm, Oslo, Kö­pen­hamn, Ri­ga, Ber­lin, Mün­chen, Ri­ga Wars-

Jag job­bar med system­ut­veck­ling själv så jag tyck­te att det var jäk­ligt lus­tigt

za­wa – och så Årsta­dal såklart.

– Jag job­bar med system­ut­veck­ling själv så jag tyck­te att det var jäk­ligt lus­tigt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Först fun­de­ra­de jag över om de ha­de koll på var man bor, men det här var ju in­te skär­men vid mitt sä­te ut­an den som al­la ser.

Birkan tyck­te det var ro­ligt att Tur­kish Air­li­nes bok­stav­li­gen sat­te Årsta­dal på kar­tan och de­la­de med sig av bil­den i en stads­dels­grupp på Fa­ce­book.

– Jag tänk­te att den skul­le upp­skat­tas mest där. Men de kanske tar en plats i ta­get, på hem­vä­gen var Drott­ning­holms slott ock­så ut­pe­kat på kar­tan.

ROADES. ”Jäk­ligt lus­tigt”, sä­ger Birkan Atilmis från Årsta­dal om att Tur­kish Air­li­ne sat­te stads­de­len på kar­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.