Stock­holm | Mä­lar­höj­den Pet­ters­bergs­vä­gen 63 B

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Till­fäl­le att för­vär­va ett dröm­hus på at­trak­tiv adress i po­pu­lä­ra Mä­lar­höj­den! Välkommen till ett myc­ket charm­fullt, to­tal­re­no­ve­rat och på­kostat vil­la­bo­en­de byggt år 1920, skyd­dat och lugnt be­lä­get med ma­gisk ut­sikt över Mä­la­ren, ge­ne­rö­sa um­gäng­e­sy­tor och upp­värmd jacuz­zi om­gi­ven av fle­ra ter­ras­ser. Hu­set har ge­nom­tänkt, char­mig och här­lig plan­lös­ning med sto­ra föns­ter­par­ti­er. 3- 4 bra sov­rum, 3 stil­ful­la bad­rum och bra för­va­rings­möj­lig­he­ter. My­sig vedel­dad ba­stu finns. Vac­ker på­kostad sten­trap­pa från ga­ta upp till hu­set samt även nytt­jan­de­rätt till in­gla­sad hiss som sker via ett ser­vi­tut ge­nom gran­nens ga­rage. Upp­värmt dub­bel­ga­rage i med fjärr­styrd port finns som bygg­des ca 2004. Berg­vär­me ger lå­ga ener­gi­kost­na­der. Fi­ber finns in­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.