17

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

MAJ bju­der Te­le­fon­plans för­sko­le­om­rå­de in till en konstut­ställ­ning om håll­bar ut­veck­ling. Ut­ställ­ning­en är av barn för barn och and­ra med­bor­ga­re. Ut­ställ­ning­en öpp­nar kloc­kan 15.00 och slutar kloc­kan 17.00. Ut­ställ­ning­en är vid Tel­lus­gång­en bakom Konst­fack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.