Nu kan du bör­ja od­la i Älv­sjö

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Vill du bör­ja od­la? I så fall finns le­di­ga od­lings­lå­dor i parkle­ken Kri­stal­len i Sol­ber­ga och i Präst­gårds­par­ken in­till Älv­sjö cent­rum. Du kan an­mä­la ditt in­tres­se till alv­sjo@stock­holm.se el­ler ringa med­bor­gar­kon­to­ret 08–508 21 050, el­ler parkle­ken 08–508 21 695. I Vik­to­ri­a­par­ken i Lång­bro finns en för­e­ning med od­lings­lot­ter. Nu an­läggs fler od­lings­lot­ter och od­lings­lå­dor där. An­mäl ditt in­tres­se till: Vik­to­ri­a­par­kens od­lar­för­e­ning.

ARKIVFOTO: LO LÖÖF

ODLINGSTIDER. Det blom­mar i Älv­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.