2:a Stock­holm | Älv­sjö Blac­kens­vä­gen 22A

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Här fin­ner ni en väl­pla­ne­rad tvåa på bra lä­ge i ex­pan­si­va Älv­sjö. Lä­gen­he­ten er­bju­der viss ut­veck­lings­po­ten­ti­al med möj­lig­het att sät­ta er all­de­les eg­na prä­gel och ska­pa ert dröm­bo­en­de. Kök med mat­plats, rym­ligt var­dags­rum, stort sov­rum och bra för­va­ring. Välskött för­e­ning med myc­ket god eko­no­mi och lå­ga av­gif­ter samt välsköt­ta och triv­sam­ma in­ner­går­dar. Väl­kom­men!

Ut­gångs­pris 2 095 000 kr Av­gift 2 480:-/mån (in­kl vär­me och VA) Bo­a­rea 56 kvm Vån 1 av 2 Ener­gi­pre­stan­da 169 kWh/kvm år Vi­sas Sön 13/5 13.30-14.00 Mån 14/5 19.00-19.30 Mäkla­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.