Fa­vo­rit­mö­beln går att räd­da

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hem Och Inspiration - Klas & Rob­ban

vi är ex­per­ter på att var­samt re­stau­re­ra äld­re skinn­möb­ler. Ett mo­dernt hant­verk vars me­to­der tar bort fläc­kar, spric­kor och till och med hål.

Vi djupren­gör i fle­ra steg, lä­der­be­hand­lar, färgre­stau­re­rar, la­gar och läg­ger på en tunn fi­nish som be­va­rar mö­beln över tid. Det kos­tar en slant. Men det är ett ringa pris jäm­fört att kö­pa nytt i sam­ma kva­li­tet.Väl­vår­dat skinn har lång livs­tid.

Ring oss för kost­nads­fri kon­sul­ta­tion.

Sop­tip­pen? Nej, fin­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.