Snart bad­sä­song i plask­dam­mar­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/ Älvsjö -

Nu är det hög tid att upp­da­te­ra bad­kit­tet med puf­far, bi­ki­nis och bad­bral­lor för om två vec­kor, förs­ta vec­kan i ju­ni, ska al­la plask­dam­mar i Sö­derort va­ra fyll­da med vat­ten. I Hä­gersten-Lil­je­hol­men in­ne­fat­tar det plask­dam­mar­na i Aspuddspar­ken, Svan­damm­spar­ken, Ar­ken, En­bac­ken, San­na­dals­par­ken, Vip­pan och Lug­net. Bad­sä­song­en i dam­mar­na på­går till och med vec­ka 34, allt­så slu­tet av au­gusti. Sim­ma lugnt!

Det blev fel i fak­taru­tan om av­gif­ter i kol­lek­tiv­tra­fi­ken för­ra vec­kan. Över­ens­kom­mel­sen om den se­nas­te höj­ning­en slöts av al­li­ans­par­ti­er­na och Mil­jö­par­ti­et med stöd av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.