Bu­tik i Sö­derort rå­na­des un­der pi­stol­hot

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

En mind­re bu­tik i om­rå­det Li­se­berg i Sö­derort rå­na­des av två maske­ra­de kil­lar strax fö­re kloc­kan 19 i ons­dags för­ra vec­kan. Män­nen ska ha ho­tat per­so­na­len med pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och krävt att de skul­le läm­na över kon­tan­ter. Ef­ter rå­net läm­na­de de plat­sen på en grå mo­ped i rikt­ning mot Öst­ber­ga. Ing­en i bu­ti­ken ska­da­des fy­siskt. Po­lis­pa­trul­ler sök­te i om­rå­det ef­ter gär­nings­män­nen och even­tu­el­la vitt­nen. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som grovt rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.