Po­li­sen var­nar för be­dra­ga­re

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Po­li­sen Skär­hol­men, där Hä­gersten-Lil­je­hol­men in­går, var­nar på sin Fa­ce­book-si­da för bluff-sms som cir­ku­le­rar just nu. Nå­gon ut­ger sig i sms:et för att va­ra po­lis och kal­lar per­so­ner på för­hör. Där­ef­ter ring­er per­so­nen upp den som fått sms:et och ber ho­nom el­ler hen­ne att log­ga in på sitt mo­bi­la Ban­kID för att god­kän­na vis­sa åt­gär­der. På så vis kan be­dra­ga­ren kom­ma åt käns­li­ga ban­k­upp­gif­ter. Po­li­sen ber ald­rig nå­gon log­ga in på sitt mo­bi­la ban­kID.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.