Bi­o­lo­gis­ka mång­fal­dens dag 22 maj

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

vid Rö­da stu­gan i Älv­sjö­sko­gens na­tur te­ter för al­la åld­rar kloc­kan 16.00–20.00. Du kan gå en tips­pro­me­nad som är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad och gril­la korv med Älv­sjö Scout­kår. Kloc­kan 18.30 är det trast­vand­ring i sko­gen med na­tur­gui­den Hel­ge Tor­sten­sen. Spe­ci­ellt för bar­nen

Adress är Ta buss 144 till håll­plat­sen Myr­vä­gen och följ se­dan vägen mot Kork­skru­ven. OBS! Vid ihål­lan­de regn ställs eve­ne­mang­et in. Följ för ak­tu­ell in­for­ma­tion. Da­gen an­ord­nas och stöds av en mängd för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner i Älv­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.