Som­marak­ti­vi­te­ter för barn

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Parkle­ken Kri­stal­len har öp­pet he­la som­ma­ren mån­dag–fre­dag 10.00–18.00. Un­der som­mar­lo­vets förs­ta tre vec­kor, 12 ju­ni–29 ju­ni har parkle­ken dag­kol­lo. Det vän­der sig till barn i ål­dern 7–12 år. Var­je var­dag kloc­kan 9.30 i parkle­ken och räk­nar med att va­ra till­ba­ka cir­ka 16.00. Bar­nen tar med sig ett eget lunch­pa­ket och parkle­ken bju an­nat till Lek­saks­mu­se­et, Tek­nis­ka mu­se­et, klätt­ring, bow­ling, oli­ka bad, och Bounce.

till Kolmår­den och Tom Tits Ex­pe­ri­ment som kos­tar 50 kro­nor per per­son. Då sam­las vi kloc­kan 9.00 och kom­mer till­ba­ka cir­ka kloc­kan 17.00. An­mä­lan till en parkle­ken. He­la pro­gram­met hit­tar du på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.