Att tän­ka på i pick­nick­ti­der

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Nu bör­jar ut­om­hus­sä­song­en med pick­nick i det grö­na och my­si­ga grill­kväl­lar. um­gås på, men tänk på att det är för­bju­det att dric­ka al­ko­hol på vis­sa av dem. Läs mer om al­ko­hol­för­bud i Stock­holms stad:

Kom ihåg att ta med even­tu­ellt skräp när du läm­nar plat­sen, så hjälps vi åt att hål­la sta­den ren. Vi öns­kar dig en skön vår och som­mar i vår vack­ra stad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.