Här kan du källsor­te­ra pick­nick-so­por­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Lil­je­hol­men / Älv­sjö -

Nu kan du källsor­te­ra di­na pick­nickso­por i Hä­gersten-Lil­je­hol­men. Nya, färg­gla­da sop­kärl står upp­ställ­da vid Tre­kants­ba­det, Aspuddspar­ken, Vip­pan, Lug­net, Vin­ter­vi­ken och San­na­dals­par­ken och du kan sor­te­ra glas, plast och pap­pers­för­pack­ning­ar. Ba­kom idén står Jes­si­ca Jorm­tun (MP), ord­fö­ran­de i Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­nämnd, som ock­så är med på bil­den. Stads­de­len på­min­ner om att det rå­der al­ko­hol­för­bud på skol­går­dar och lek­par­ker, även vid Tre­kan­ten, Svan­damm­spar­ken, En­bac­ken, Fruäng­ens cent­rum, Väs­ter­torps cent­rum, Mä­lar­höj­dens cent­rum och Ax­els­bergs cent­rum.

FO­TO: STOCK­HOLM STAD

ÅTER­VINN. Jes­si­ca Jorm­tun (MP), ord­fö­ran­de i Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­nämnd vi­sar de nya kär­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.