Det gäl­ler på som­mar­gå­ga­tor­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

Här får bi­lar ba­ra vis­tas om de le­ve­re­rar va­ror, el­ler ska häm­ta el­ler släp­pa av nå­gon.

I de fall bi­lar mås­te vis­tas på ga­tan, får de in­te kö­ra snab­ba­re än gång­has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.