3:a Stock­holm | Fruäng­en Dok­tor Wi­der­ströms Ga­ta 88

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Om du sö­ker en trea som har det där lil­la ex­tra så har du kom­mit helt rätt! Jag har det sto­ra nö­jet att få pre­sen­te­ra den­na väl­pla­ne­ra­de lä­gen­het som lig­ger på lugn åter­vänds­ga­ta nä­ra cent­rum i ex­pan­si­va och po­pu­lä­ra Fruäng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.