3:a Stock­holm | Fruäng­en El­len Keys ga­ta 37

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Unik ga­vel­lä­gen­het på ut­märkt lä­ge i po­pu­lä­ra och ex­pan­si­va Fruäng­en sö­ker nu en ny äga­re. Myc­ket väl­pla­ne­ra­de 76,2 kvm med hög stan­dard och det mesta man kan öns­ka sig av en lä­gen­het. Här­li­ga um­gäng­es- och so­ci­a­la ytor, mo­dernt kök, två sto­ra sov­rum, hel­kak­lat och stam­bytt bad­rum samt ut­märk­ta för­va­rings­möj­lig­he­ter.

Ut­gångs­pris 2 995 000 kr Av­gift 3 723:-/mån (in­kl värme, VA) Bo­a­rea 76,2 kvm Vån (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 137 kWh/kvm år Vi­sas Sön 27/5 14.00-15.00 Mån 28/5 18.00-18.30 Mäk­la­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.