2:a Stock­holm | Grön­dal Löv­holms­vä­gen 80

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

En väl­pla­ne­rad 2:a med bal­kong i bäs­ta sol­lä­ge! Ett po­pu­lärt om­rå­de med när­het till na­tur och bra kom­mu­ni­ka­tio­ner till stan. Fas­tig­he­ten lig­ger in­sprängd i ber­get med en häf­tig in­ner­gård med my­si­ga pas­sa­ger mel­lan hu­sen. Det finns myc­ket gröns­ka och varm be­lys­ning kvälls­tid.

Ut­gångs­pris 3 295 000 kr Av­gift 3 840:-/mån (in­kl värme och kall­vat­ten. Ob­li­ga­to­riskt tillägg om 220 kr för di­gi­tal-TV, te­le­fo­ni och bred­band til) Bo­a­rea 64 kvm Vån 3 av 4 (Hiss) Vi­sas Sön 27/5 13.00-13.45 Mån 28/5 18.00-18.30 Mäk­la­re Li­nus Håkansson 070-7108359

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.