3:a Stock­holm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Telefonvägen 35

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till en lä­gen­het med till­ta­lan­de ge­nom­gå­en­de plan­lös­ning och at­trak­tivt lä­ge i Te­le­fon­plan/Mid­som­mar­kran­sen. Lä­gen­he­ten har be­kväm­lig­he­ter som ny­re­no­ve­rat bad­rum med tvätt­ma­skin och tork­tum­la­re, stor kläd­kam­ma­re, bal­kong i so­ligt lä­ge, re­no­ve­rat kök och hiss i hu­set. För­e­ning med sta­bil eko­no­mi och lå­ga mån.avg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.