2:a Stock­holm | Mid­som­mar­kran­sen - Te­le­fon­plan Tel­lus­gång­en 34, 6tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Det­ta är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Ga­vel­lä­gen­het högst upp i ny­pro­du­ce­rat hus (2015) med en so­lig tak­ter­rass i syd­väst­lä­ge! Lä­gen­he­ten är be­lä­gen i po­pu­lä­ra och ex­pan­si­va Te­le­fon­plan med när­het till T-ba­na, ser­vice och re­stau­rang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.