Rak­hyv­lar kos­tar ock­så peng­ar

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Lars Johansson

Det­ta krav på gra­tis bin­dor och tam­pong­er dy­ker upp med jäm­na mel­lan­rum av kvin­nor ,vi män har skägg­växt och be­ta­lar dyrt för rak­blad och oli­ka skyd­dan­de krä­mer.

Dess­utom är jag jät­tetrött på att hö­ra att skat­te­peng­ar skall an­vän­das till allt jämt.

Dags för den unga ge­ne­ra­tio­nen att kla­ra sig på eg­na in­tjä­na­de peng­ar, smink ver­kar va­ra en pro­dukt ni ut­an tve­kan kan dra in på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.