Någ­ra ord till er som rö­ker

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Yvon­ne

Tyc­ker ni att det är trev­ligt när det ser ut så­här? El­ler tyc­ker ni verk­li­gen så il­la om trä­den?

Trä­den är fak­tiskt in­te er pri­va­ta ask­kopp! Och det är in­te hel­ler res­ten av na­tu­ren... Om ni tvung­et ska rö­ka så kan ni ha med er en bär­bar ask­kopp som ni fim­par i.

Det ÄR ert skräp. Be­hand­la in­te vårt of­fent­li­ga rum och na­tur på det­ta ar­ro­gan­ta och ego­is­tis­ka sätt!

Skärp er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.