”Bad i Årsta­vi­ken sker på egen risk”

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Vatt­net i Årsta­vi­ken är för­o­re­nat. Det är in­te far­ligt att ba­da, men det sker på egen risk. ”Man bör dock und­vi­ka att ba­da vid båt­klub­bar­na” sä­ger pro­jekt­le­da­ren för mil­jö­ar­be­tet i Årsta­vi­ken.

För­ra vec­kan in­vig­des nya för­sko­lan Ber­get på Lil­je­holms­ka­jen, möj­li­gen den av sta­dens om­sorgs­in­rätt­ning­ar som har bäst ut­sikt. För­sko­lans gård lig­ger näm­li­gen på hu­sets tak och har en bryg­ga över till ett grön­om­rå­de in­till. Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Jes­si­ca Jorm­tun (MP) var där och klipp­te ban­det. Jorm­tun kom­men­te­ra­de att det är ”så häf­tigt att stå här på den här för­sko­le­går­den på ta­ket”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.