KF-KVÄLLENS …

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Koll På Fullmäktige -

... MISS­NÖ­JE ”Det tra­fik­ha­ve­ri som på­går i sta­den är helt ohåll­bart.” Pa­trik Sil­ve­rudd (L) stäl­ler tra­fik­bor­gar­rå­det till svars. ... PROVOKATION ”Hur många vallöf­ten har ni bru­tit nu?” Den­nis We­din (M) rik­tar frå­gan till Mil­jö­par­ti­et. ... AVFÄRDANDE ”Po­li­tik är att kom­pro­mis­sa. Jag har ing­en skyl­dig­het att stå till svars för er.” Ma­ri­a­na Mo­rei­ra Du­ar­te (MP) trött­nar på al­li­an­sens på­hopp. ... MOTORVÄG ”Om olyc­kan är fram­me och ni be­hål­ler mak­ten, hur kom­mer ni han­te­ra den här frå­gan?” Ce­ci­lia Brinck (M) vill ha be­sked om öst­lig för­bin­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.