Gra­nat hit­ta­des på bygg­ar­bets­plats

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Strax ef­ter kloc­kan 14:00 på mån­da­gen den 4 ju­ni på­träf­fa­des ett fö­re­mål som lik­nan­de en gra­nat. Fyn­det gjor­des på en bygg­ar­bets­plats i Grön­dal. Per­so­ner­na som gjor­de fyn­det ar­be­ta­de på plat­sen och kon­tak­ta­de po­lis.

En polispatrull skic­ka­des till plat­sen för att spär­ra av när­om­rå­det i vän­tan på tek­ni­ker från Na­tio­nel­la bombskyd­det.När bombskyd­det var på plats kon­sta­te­ra­des det att gra­na­ten in­te var skarp och av­spärr­ning­ar­na häv­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.