Nya spår­byg­gen, be­slu­ta­de en­ligt Sve­rige­för­hand­ling­en

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

ÄLV­SJÖ-FRIDHEMSPLAN Ny tun­nel­ba­na och nya sta­tio­ner. Pla­ne­rad bygg­start: 2021-2024. SPÅRVÄG SYD Ka­pa­ci­tets­utök­ning för kol­lek­tiv­tra­fik.

Pla­ne­rad bygg­start: 2024-2030. ROSLAGSBANAN TILL CI­TY För­läng­ning och nya sta­tio­ner. Pla­ne­rad bygg­start: 2024-2030. HAGALUND Ny tun­nel­ba­nesta­tion på gu­la lin­jen mot Sol­na.

Byggs in­om kort. Be­räk­nas va­ra klar 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.