Stock­holms stad del­tar un­der Järva­vec­kan

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Un­der Järva­vec­kan 9– 17 ju­ni del­tar Stock­holms stad bland an­nat ge­nom Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en, Ex­plo­a­te­ring­kon­to­ret, Tra­fik­kon­to­ret, Kul tur­för­valt­ning­en och stads­de­lar­na Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta. Det är gra­tis in­trä­de he­la vec­kan. Me­ra in­for­ma­tion och he­la pro­gam­met hit­tar du på:

Väl­kom­men att in­spi­re­ras och lä­ra dig mer om vå­ra verk­sam­he­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.