3:a Stock­holm | Fruäng­en Dok­tor Wi­der­ströms ga­ta 44, 1 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholmshelg -

Ta chan­sen! Här fin­ner ni en smart pla­ne­rad trea i gott skick i po­pu­lä­ra och ex­pan­si­va Fruäng­en. Lä­gen­he­ten har rym­li­ga säll­skapsy­tor, gott om för­va­ring och bal­kong. Föns­ter i två vä­der­streck till­sam­mans med lju­sa väg­gar och tak ger ett luf­tigt och här­ligt in­tryck. Vi ses!

Ut­gångs­pris 2 295 000 kr Av­gift 4 082:-/mån (in­kl vär­me och vat­ten samt 50 kr ob­li­ga­to­riskt tillägg för ka­bel-tv (ba­sut­bud)) Bo­a­rea 63 kvm Vån 1 av 3 Vi­sas Sön 10/6 15.00-15.30 Mån 11/6 19.45-20.15 Mäkla­re Rezy Sa­ba 070-108 88 21

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.