Bra att lä­ra sig eng­els­ka

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - M<3H

Min åsikt är att ele­ver­na be­hö­ver fler eng­els­ka lek­tio­ner i sko­lan. För det förs­ta är det bätt­re om man kan eng­els­ka ef­tersom man kan pra­ta med oli­ka män­ni­skor från oli­ka län­der. För det and­ra kan man an­vän­da eng­els­ka som språk till hjälp när du pra­tar el­ler skri­ver i job­bet. För det tred­je kan man ha kom­pi­sar som kan in­te svenska. Av­slut­nings­vis är det bra att lä­ra sig pra­ta och skri­va på eng­els­ka för att kun­na del­ta i sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.